Moriokagumi Việt Nam

Công ty TNHH Moriokagumi Việt Nam được thành lập năm 2017 tại Việt Nam với 100% vốn đầu tư từ Moriokagumi tại Nhật Bản. Với trang thiết bị máy móc hiện đại của Nhật Bản, Moriokagumi Việt Nam hiện đang được điều hành bởi tập thể những kỹ sư trong nước có trình độ chuyên môn cao và các chuyên gia đến từ Nhật Bản. Tất cả các kỹ sư đều được đào tạo nghiêm ngặt, trải nghiệm thực tế các công trình từ đơn giản đến phức tạp ít nhất ba (03) năm theo tiêu chuẩn công nghệ khoan kích ngầm tại Nhật Bản.

                                Nhân sự M.G.C.VN tại công trình VN3 - Sơn Trà, Đà Nẵng
Trong tương lai, việc sử dụng công nghệ khoan kích ngầm là vô cùng cấp thiết để hỗ trợ phát triển kinh tế đi đôi với kiểm soát các tác động từ quá trình đô thị hóa đến môi trường, cơ sở hạ tầng và an ninh xã hội, đồng thời để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị. Việc xây dựng các thành phố thông minh là lựa chọn tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Chúng tôi tin rằng, công nghệ của chúng tôi sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển đô thị Việt Nam và châu Á trong ít nhất 100 năm tới.


  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!