Thi công đường ống ngầm bằng phương pháp Pipe jacking

1. Phân loại các công nghệ khoan kích ngầm:


2. Loại vật liệu sử dụng:

- Ống bê tông cốt thép

- Ống thép

- Ống nhựa PVC

3. Phạm vi áp dụng:

Công nghệ khoan kích ngầm được áp dụng phổ biến trong các điều kiện thi công như:

-Khi công tác thi công bằng phương pháp đào hở gặp khó khăn do thi công tại những tuyến đường có mật độ giao thông cao, hoặc các tuyến đường có nhiều công trình ngầm hiện hữu dày đặc hoặc khó có thể thực hiện được tại các đoạn qua sông hay vượt qua đường sắt;

-Khi công tác thi công bằng phương pháp đào hở trên thực tế kém hiệu quả kinh tế do phải lắp đặt đường ống tại vị trí sâu và địa chất không thuận lợi;

-Trong các trường hợp thi công bằng phương pháp đào hở không phù hợp do các hạn chế về điều kiện thi công môi trường dân sinh xung quanh và hạn chế trong việc cho phép sử dụng mặt đường phục vụ công tác thi công.

4. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn kỹ thuật về khoan kích ngầm dành cho các công trình cấp thoát nước tại Nhật Bản tuân theo qui định và luật hiện hành do các cơ quan Nhật Bản phát hành như: JMA (Hiệp hội khoan kích ngầm Nhật Bản), JSWA (Hiệp hội các công trình cấp thoát nước Nhật Bản), JICA, MLIT...và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCVN).

5. Qui trình thi công:


AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ

  • Chia sẻ:
  • Xem thêm
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!