Công trình Takatsuki tại Nhật Bản

➡️ Công trình Takatsuki tại Nhật Bản ☑️ Phương pháp khoan kích ngầm bằng tuần hoàn nước bùn loãng ☑️ Đường kính ống 1500mm ➡️ 1500泥水工法ー高槻現場

Hình ảnh dự án

  • Chia sẻ:
  • Dự án khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!