DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC PHÍA ĐÔNG QUẬN SƠN TRÀ

Dự án: Cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà
Hạng mục: Tuyến cống chuyển tải D2400
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng - Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Đại Việt
Địa điểm: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Đường kính: D = 2400 mm

Chiều dài: L = 841.9 m

Video thi công  khoan kích ngầm tại Sơn Trà - Đà Nẵng của Moriokagumi Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=ExYJ6uFern0


Hình ảnh dự án

  • Chia sẻ:
  • Dự án khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!